Video fra leveringer og andet


Vi har tilstræbt at få optaget lidt video hver gang vi leveretr et hus. Vi er nok mere optaget af leveringen end videoproduktione, men det er da blevet til en række video og så også et par stykker fra besøg hos kunderne efterfølgende.